Na co dzień go nie widzimy, bowiem ukryty jest pod posadzką. To prawdziwa osobliwość. Należy wiedzieć, że podkład jest warstwą wyrównawczą ułożoną na stropie lub podłodze na gruncie, ewentualnie na znajdującej się na nich izolacji. Ma utworzyć płaskie i stabilne podłoże pod płytki, parkiet lub wykładzinę. Jego grubość wynosi z reguły 2-4 cm. Podkłady wykonuje się z zapraw cementowych lub anhydrytowych (rodzaj gipsu), płyt mineralnych, desek bądź płyt drewnopochodnych. Zdarza się, że podkład podłogowy nie jest idealnie równy i trzeba go dodatkowo wyrównać. Przydadzą się wówczas płynne masy samopoziomujące, którymi wypełnia się niezbyt duże zagłębienia. Ich warstwa jest z reguły cienka, najwyżej kilkumilimetrowa.

Należy wiedzieć że na parterze, jeśli dom jest niepodpiwniczony, podkład powinien być układany na tak zwanej podłodze na gruncie. Wykonywana jest ona między ścianami fundamentowymi lub ławami, na których opierają się mury piwnic. Są to przeważnie podkłady z chudego betonu lub żelbetonu, czyli betonu zbrojonego stalą (zależnie od przeznaczenia podłogi) wykonane na odpowiednio zagęszczonej podsypce z pospółki, żwiru, czasem keramzytu lub innego kruszywa budowlanego. Na takiej podbudowie betonowej umieszczana jest później hydroizolacja pozioma z papy lub specjalnej folii oraz warstwa izolacji termicznej (jeśli przewiduje ją projekt) przeważnie ze styropianu, rzadziej z wełny lub polistyrenu ekstrudowanego XPS. Na nich obecny musi być zasadniczy podkład podłogowy, na którym będzie robiona posadzka. Kiedy dom znajduje się na płycie fundamentowej, hydroizolacja może znajdować się pod nią lub na niej, w zależności od wariantu płyty. W pierwszym wypadku powstanie podkład zespolony, związany z płytą, w drugim – pływający, czyli oddzielony od niej hydroizolacyjną przekładką. Podobnie wykonany powinien zostać podkład na stropie o powierzchni betonowej, jeśli nie będzie on izolowany termicznie lub akustycznie. W przeciwnym razie na warstwie takiej izolacji rozpościera się płachty folii budowlanej i dopiero wykonuje podkład. Znów kiedy mowa o stropie z belek drewnianych lub drewnopochodnych (belki dwuteowe), materiał wyciszający i termoizolacyjny – wełną mineralną, pianę PUR, celulozę lub nawet kruszywo keramzytowe – umieszcza się między nimi. Od góry powinien być budowany podkład z desek lub płyt drewnopochodnych, a od spodu sufit z desek lub sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych.