Posadzki lastrykowe to jedna z najstarszych nawierzchni podłogowych nadal stosowanych w budownictwie, która zapewnia naturalnie estetyczne i niedrogie wykończenie powierzchni betonowych dzięki wykorzystaniu właściwości grubego kruszywa.

Budowa posadzki lastrykowej jest uniwersalna, ponieważ można ją wykonać poprzez wylanie na miejscu lub zamontowanie prefabrykatów w postaci płytek lastrykowych. Dodatkowo, w celu poprawy jej walorów estetycznych można modyfikować skład mieszanki podłogowej oraz jej wykończenie.

Charakterystyka i zastosowanie posadzek lastrykowych w sektorze budowlanym

Posadzki lastrykowe są stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz w środowiskach mieszkalnych i przemysłowych. Jednak ze swej natury są one bardziej zorientowane na architekturę, co tłumaczy ich liczne występowanie w środowiskach miejskich.

Posadzka lastrykowa to w zasadzie posadzka z zaprawy cementowej z masą grubego kruszywa

Te grube kruszywa nie przypominają jednak tych stosowanych w produkcji betonu, gdyż są to drobno wyselekcjonowane skały ze względu na swoje właściwości estetyczne. Preferowanym kruszywem grubym do posadzek lastrykowych są pokruszone kamienie marmurowe, którym mogą towarzyszyć inne skały. Posadzki lastrykowe mogą być wykonane w formie jednolitego wylania na miejscu lub z prefabrykowanych płytek o różnych rozmiarach. W trakcie budowy mieszanka powłokowa może być barwiona pigmentami, a po utwardzeniu może być polerowana lub myta. Podobnie jak posadzki żelbetowe i zwykłe betonowe posadzka lastrykowa charakteryzuje się dużą odpornością mechaniczną, zwłaszcza na ścieranie. Dlatego też wymaga niewielkiej konserwacji. Chociaż lastryko jest materiałem budowlanym stosowanym do pokrywania innych powierzchni, konieczne jest uwzględnienie pewnych aspektów związanych z procesem budowy posadzki lastrykowej oraz jej konserwacji i czyszczenia, aby uzyskać materiał spełniający wymagania dotyczące obsługi i bezpieczeństwa danej instalacji.

Aby zwiększyć połysk posadzki lastrykowej, zaleca się zastosowanie systemu krystalizacji, który wykorzystuje właściwości fizyko-chemiczne kryształów wapnia do zmiany wyglądu powierzchni. Do czyszczenia posadzki lastrykowej można stosować zarówno techniki czyszczenia na sucho, jak i na mokro. Zaleca się stosowanie mydeł o neutralnym pH lub specjalnych mydeł do lastryko. Po czyszczeniu na mokro należy koniecznie pozostawić powierzchnię lastrykową całkowicie suchą.

Posadzki lastrykowe można poddać także renowacji, którą wykonuje się za pomocą frezowania, szlifowania i polerowania

Można też przeprowadzić operację wymiany uszkodzonych fragmentów powierzchni na nową warstwę lastryka. Jak wspomniano na początku, posadzki lastrykowe są stosowane w wielu różnych środowiskach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jednak posadzka lastrykowa jest najczęściej stosowana jako posadzka wewnętrzna głównie w pomieszczeniach mieszkalnych, handlowych i publicznych. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku posadzki lastrykowe wylewane na miejscu cieszyły się dużą popularnością, ale ze względu na koszty wykwalifikowanej siły roboczej ten rodzaj konstrukcji z lastryko wyszedł z użycia i został zastąpiony montażem płytek lastrykowych, który jest znacznie tańszy i szybszy.

Montaż płyt lastrykowych jest jednak procesem budowlanym obarczonym większymi niedoskonałościami niż jego poprzednik, ponieważ spoiny są zazwyczaj niedostatecznie wyrównane, co powoduje gorszą jakość wykończenia. Z tego powodu wykonanie prefabrykowanej posadzki lastrykowej wymaga polerowania i wygładzania stwardniałej powierzchni zaprawy cementowej.

źródło: Morning.pl – dom, mieszkanie, wystrój wnętrz